4/7/10

Encaixem perfectament, tu i jo, no sé si te n'has adonat... És per això, que les nostres abraçades són tan p e r f e c t e s .

1 comentari: