9/5/10

La meva pell està impregnada de la teva olor.
Els meus pensaments estan impregnats de tu.

Tutututututú, tot, tu.

1 comentari: